BFAP-STORE - Jeden z největších sortimentů s počítači a elektronikou v ČR. Většina zboží skladem a ihned k odběru. On-line splátky. Věděli jste, že registrovaní zákazníci získávají mnohém větší objemové slevy? Zaregistrujte se a získejte další výhody od BFAP-STORE!

Postup při reklamaci

JAK ÚSPĚŠNĚ REKLAMOVAT

Kontakty

Zadání všech typů reklamace prostřednictvím services@bfap-solution.com

Pro realizaci reklamace je potřeba přidělit číslo RMA

Co znamená „číslo RMA“

Číslo RMA je přiděleno každé reklamaci, která je dále pod tímto číslem vedena  a zpracována. Jeho existence usnadňuje vzájemnou komunikaci a umožní Vám sledovat průběh reklamace na těchto stránkách.

Přidělení čísla RMA je prvním krokem úspěšné reklamace      

Zboží odeslané na reklamaci, které není řádně označeno přiděleným číslem RMA, často nelze zpracovat a hrozí jeho vrácení odesilateli.

Co je třeba k přidělení čísla RMA?

Kromě výjimečných případů je číslo RMA přiděleno přes services@bfap-solution.com nebo kontaktní formulář. Na výběr je zde několik typů reklamace: záruční (standardní), neodkladná, DOA, poškozené zboží, chybné dodávky, neopravitelné zboží a zpětná fiskalizace tiskáren. Ověření záruky a původu zboží je možné skrze zadání pořizovacího dokladu(vždy dodaného s nakoupeným zbožím) a výběru konkrétní komponenty ze seznamu. Jako doklad vždy upřednostňujte skladovou výdejku HD. Alternativně postačí zadat pouze sériové číslo komponenty, které bude přijato, pokud je shodné se sériovým číslem uvedeným na pořizovacím dokladu.

Dále je třeba vyplnit reklamovanou závadu a případně změnit přednastavenou dodací adresu.

Po úspěšném odeslání údajů se zobrazí výpis vlastních reklamací. Následuje zpracování údajů systémem a poté je e-mailem sděleno přidělené číslo RMA. V případě neověřených reklamací, reklamací poškozeného a neopravitelného zboží Vám číslo RMA bude sděleno až po nezbytné kontrole.

Problémy při zadávání reklamace

Pokud zadáváte doklad, upřednostňujte výdejku (HD..., V...) před fakturou (PF...), která nemusí zobrazovat zboží z jiné nákupní objednávky.

Sériové číslo na zboží nemusí přesně souhlasit s číslem načteným na výdejce (zejména u mechanik -načtené číslo je většinou pouze výřez čísla na zboží). Systém úspěšně ověří pouze sériové číslo uvedené na dokladu.

V případě neúspěšného zadání sériového čísla zkuste začít zadáním pořizovacího dokladu. Správné sériové číslo si po jeho rozbalení (ověření) vyberete, případně zjistíte, že na dokladu nebylo (nebo bylo špatně) načteno. Některá sériová čísla jsou spřažena s více doklady a web je nepřijme (ohlásí 'nejednoznačné sériové číslo').

Po neúspěšném ověření záruky zboží, které je stále v záruce, je možné odeslat žádost k posouzení (bude nabídnuto, pokud podklady k reklamaci nelze úspěšně ověřit). Do formuláře, prosím, vyplňte všechny požadované údaje, případně do popisu závady připište okolnosti, které by mohly mít vliv na záruku (zboží již bylo měněno, nesedí údaje na pořizovacím dokladu, a pod.). Tato žádost bude prověřena a v případě oprávněnosti Vám sděleno (a na webu zobrazeno) číslo RMA.

Při reklamaci jen části zakoupeného zboží, které není samostatně uvedeno na dokladu (typicky cartridge z tiskárny), využijte, prosím, formulář/pozici 'jiný dotaz'

Záruční reklamace

Jedná se o standardní reklamaci vadného zboží

Neodkladná reklamace

Na komponenty patřící do základní jednotky PC(motherboard, HDD, CPU, zdroj,…) je možné za účelem zachování PC v provozuschopném stavu žádat o neodkladnou reklamaci. V tomto případě je náhrada za vadné zboží dodána před samotným odesláním vadného zboží. Neodkladná reklamace je možná pouze u komponent PC, nakoupeného jako sestava u BFAP-STORE. Při zadání neodkladné reklamace slouží namísto pořizovacího dokladu číslo PC.

DOA reklamace

Možnost reklamovat způsobem DOA poskytuje dnes vícero výrobců za různých podmínek. V rámci DOA reklamace je zákazníkovi po přijetí (někdy až po posouzení výrobcem) vadného zboží zasláno zboží nové (pokud tato možnost není, je reklamace vyřízena dobropisem). Nárok na DOA reklamaci nemá vždy celý sortiment uvedených výrobců, nevztahuje se např. na HP monitory, servery, počítače a veškeré spotřební a doplňkové zboží. Reklamaci způsobem DOA lze uplatnit buď přímo u BFAP-STORE, často se však řeší přes vybraný servis nebo hotline výrobce.

Veškeré reklamace zaváděné jako standardní (záruční) systém automaticky testuje na nárok na DOA. V případě neúspěšného ověření automaticky se převede na zadání záruční reklamace, případně odkáže na servisní středisko. Systém nedokáže ověřit nárok na DOA, který je doložen jen dokladem na koncového zákazníka. V takovém případě, prosím, použijte pozici/formulář 'DOA neověřeno' a přiložte potřebné dokumenty potvrzující DOA status (typicky doklad na koncového zákazníka).

Nebude-li při příjmu vadné zboží splňovat podmínky DOA, bude reklamace automaticky změněna na záruční.

Podmínky DOA reklamace:

- je třeba doložit pořizovací doklad, který nesmí být starší než uvádí následující tabulka:

ACER

 7 dní (5 pracovních) od data prodeje.
Přes servis

ASUS NB, LCD, řada EEE

 7 dní (5 pracovních) od data prodeje koncovému zákazníkovi. Přes BFAP-STORE, čekáme na vyjádření výrobce. LCD přes servis

EPSON

 30 dní od data prodeje koncovému  zákazníkovi. Přes BFAP-STORE

Fujitsu

 7 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE. Čekáme na vyjádření výrobce.

HTC

 14 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE. Čekáme na vyjádření výrobce.

HP (vybrané produkty)

 30 dní od data nákupu (nebo prodeje koncovému zákazníkovi, pak ale max. 3 měsíce od nákupu v BFAP-STORE). Přes servis.

iiyama Polska Sp. z o.o

 30 dní od data nákupu v BFAP-STORE. Přes servis.

INKTEC

 14 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE

INTEL základní desky

 30 dní od data prodeje. Přes BFAP-STORE

LENOVO - NB, tablet, AIO

 14 dní od data prodeje koncovému zákazníkovi. Přes servis

REDSTAR

 7 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE

Samsung(kromě spotřební elektroniky)

 3 dny od prodeje koncovému zákazníkovi, nebo 2 měsíce od nákupu (neoražený ZL). Přes servis

Sony Vaio

 7 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE. Čekáme na vyjádření výrobce.

Tom Tom

 14 dní od data prodeje koncovému zákazníkovi (je nutné vždy doložit doklad o prodeji koncovému zákazníkovi). Přes BFAP-STORE

Xerox compatibilní spotřební mat.

 14 dní od data nákupu. Přes BFAP-STORE

- zboží je třeba neprodleně po zavedení reklamace odeslat dle pokynu do BFAP-STORE, jinak nárok na DOA nemusí být uznán

- DOA se nevztahuje na spotřební materiál uvedených značek

- na některé produkty HP se vztahuje servis na místě přímo u zákazníka, konkrétní údaje najdete na záručním listě

- reklamované zboží musí být zakoupené jako nové, tedy ne ze slevových skladů, nebo jako náhrada za zboží již jednou reklamované

- reklamované zboží musí být bez známek používání(princip závady při rozbalení nebo prvním spuštění), kompletní, včetně veškerého příslušenství, návodů a v originálním obalu

Poškozené zboží

Pokud ihned po převzetí zboží zjistíte mechanické nebo jiné poškození, kontaktujte, prosím, nejprve přepravce, který vám vystaví škodní protokol. Následně spolu se zavedením RMA zašlete kopii tohoto protokolu, který potřebujeme k dořešení reklamace.

Chyby v dodávce

Tento typ reklamace zahrnuje dodání jiného zboží než objednaného, v jiném počtu než objednaném, případně pokud doklad jinak neodpovídá dodanému zboží.

Autorizovaná servisní střediska

Část reklamovaného zboží spadá pod autorizovaná servisní střediska, která se zabývají jak záruční, tak i pozáruční opravou. Takové zboží, prosím, reklamujte přímo ve vybraném servisním středisku, doba reklamace se tím výrazně zkrátí a komunikace bude jednodušší.

Jedná se zejména o monitory, tiskárny, notebooky, fotoaparáty a mobilní telefony. Přesný seznam servisních středisek najdete na záručním listě nebo na těchto stránkách.

Při snaze reklamovat zboží spadající pod servisní střediska budete na tuto skutečnost upozorněni a zobrazí se seznam servisních míst.

Neopravitelné zboží

V některých případech obdržíte ze servisního střediska vyjádření o neopravitelnosti. Zboží s příslušným vyjádřením pak reklamujte přes tento formulář. Po ověření vám bude sděleno číslo RMA. Pro různé výrobce platí specifické podmínky viz tabulka níže.
Modemy zakoupené v sadě T-Mobile, na které obdržíte ze servisu doklad o neopravitelnosti, zasílejte do BFAP-STORE samostatně (ne celou sadu).

Zboží zůstává v servise, do BFAP-STORE se posílají jen doklady

ACER

vyjádření ze servisu

ASUS

stačí zadat RMA

Belkin

vyjádření ze servisu

Benq

vyjádření ze servisu

Hyundai

stačí zadat RMA

iiYama

stačí zadat RMA

LG - mechaniky

kopie vyjádření ze servisu

LG - monitory

vyjádření ze servisu a záruční list

Philips

vyjádření ze servisu

Samsung

vyjádření ze servisu - Potvrzení oprávněnosti nároku na výměnu….. (zelenomodrý  & bílý tiskopis)

ViewSonic

vyjádření ze servisu

 Sony

vyjádření ze servisu

 HP (kromě příslušenství)

vyjádření ze servisu

Zboží je třeba zaslat do BFAP-STORE

HP příslušenství

kopie vyjádření ze servisu

Status průběhu reklamace

Po přidělení čísla RMA lze sledovat stav reklamace ve výpisu vlastních reklamací (záložka 'Reklamační zakázky'). Setkáte se zde s následujícími stavy:

neověřeno-zadali jste reklamaci, kterou systém není schopen sám ověřit.     Do 24 hodin Vám bude e-mailem sděleno, zda byla přijata.

nahlášení závady -máte správně zavedenou reklamaci, je třeba zboží poslat na adresu dle námi stanového postupu.

příjem reklamace -vámi reklamované zboží bylo zkontrolováno a fyzicky přijato. Nyní se čeká na určení vhodné náhrady a její zaslání.

zasláno nové zboží -pouze u neodkladné reklamace. Byla Vám zaslána náhrada, po jejímž obdržení nám zašlete vadné zboží.

odesláno na opravu -zboží je v příslušném servisním středisku, čeká se na jejich vyjádření, zaslání opraveného nebo vyměněného kusu.

dobropis -zboží bude dobropisováno.

k vyřízení -v pokročilé fázi řešení (1-5 pracovních dní před vyřízením).

vyřízeno -byla Vám již zaslána náhrada, opravené zboží, případně dobropis.

zrušeno-Vaše reklamace byla zrušena. Mohlo se tak stát na Vaši žádost, nebo pokud jste reklamované zboží v následujících 2 týdnech neposlali.

Kliknutím na konkrétní číslo RMA lze zaslat dotaz nebo požadavek ke způsobu řešení.

Jiné

Slouží k vznesení jakéhokoli dotazu na reklamační oddělení, který není stanovený statusem. Dotazy budou průběžně zpracovány.

Odeslání vadného zboží

Reklamované zboží s přiděleným číslem RMA zasílejte na adresu

BFAP-STORE
Reklamace
Chotěšovská 680/1
19000 Praha 9

Způsob přepravy případně změna adresy může být před samotným odeslání vzájemně nově sjednaná a odsouhlasena.

Nezapomeňte, prosím, vždy viditelně označit zásilku přiděleným číslem RMA. Pokud posíláte více reklamací v jednom balíku, je třeba zboží přehledně označit. Nutnou součástí zásilky je přiložený balící list s výpisem zboží zasílaného v jednom balíku.

Platné od 4.11.2020